Corporate Responsibility

Bij VIA NoordZuidlijn (VIA) hebben wij corporate responsability hoog in het vaandel staan. Onze activiteiten zijn niet geruisloos en hebben impact op mens, milieu en samenleving. Wij streven ernaar om in onze bedrijfsvoering de drie elementen People, Planet en Prosperity op harmonieuze wijze te combineren. Deze ambitie vertaalt zich onder andere in de volgende onderdelen:

Kwaliteitsborging & Certificaten

Management en medewerkers kijken positief kritisch naar eigen bedrijfsprocessen. Zowel met interne als externe hulpmiddelen worden die processen regelmatig getoetst en verbeterd. Onze bedrijfsfilosofie en bedrijfsprocessen zijn uitgewerkt in een managementsysteem, dat thans ISO 9001 en VCA** gecertificeerd is. In dit systeem is een beleidsverklaring opgenomen, waarin staat dat wordt gestreefd naar een goede balans tussen de kwaliteit van geleverde diensten en producten, gedragnormen en integriteit, arbeidsomstandigheden en milieubelasting.

Arbeidsomstandigheden

De persoonlijke veiligheid en gezondheid van alle mensen, zowel binnen als buiten onze organisatie, staat voorop. Het allerbelangrijkste doel daarbij is het voorkomen van ongevallen. Om dit te kunnen bereiken hebben wij richtlijnen vastgelegd in onze plannen, die voor alle medewerkers beschikbaar zijn. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij dit beleid volgen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Naast veiligheid en gezondheid heeft ook orde en netheid constant onze aandacht.

Milieu

De invloed van onze activiteiten en producten op het milieu en het gebruik van energie moet zoveel mogelijk worden beperkt, met optimaal hergebruik van (grond)stoffen en het beperken en verantwoord verwerken van restafval.

Risicomanagement

Risico's kunnen zich overal voordoen, niet alleen op technisch gebied. Risico's worden in een vroegtijdig stadium in beeld gebracht en beheersbaar gemaakt.

Resultaatgerichte samenwerking

Belangen van opdrachtgever, medewerkers, stakeholders en onze samenleving worden evenwichtig gewogen. Daarbij geldt altijd afspraak = afspraak.

Communicatie

Onze organisatie staat niet op zichzelf. Communicatie met partners en onze opdrachtgever resulteert in het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid. Op een open en transparante wijze wordt met opdrachtgever en stakeholders een dialoog aangegaan. Actief luisteren is daarbij een vereiste. Communicatie over het project verloopt vanuit een centrale communicatieafdeling van de gemeente Amsterdam. Voor meer actueel nieuws, achtergrondinformatie, vragen of meldingen en contactgegevens over het project verwijzen wij daarom naar de website van de Noord/Zuidlijn.

Certificering Bewuste Bouwers

VIA heeft zich gecertificeerd als Bewuste Bouwer. Een Bewuste Bouwer heeft tijdens de uitvoering van een project aandacht voor veilig werken, haar omgeving, welzijn van medewerkers en het milieu. De Bewuste Bouwer is een initiatief van enkele bouwbedrijven om het imago van de bouwwereld te verbeteren.

 

  • Contact

  • VIA NoordZuidlijn
    Sixhavenweg 2, 1021 HG Amsterdam
    Postbus 37450, 1030 AL Amsterdam
    T +31 (0)20 - 303 18 01
    F +31 (0)78 - 641 63 64

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.